Uppvärmning

Uppvärmning är troligen den enskilt viktigaste faktorn för att undvika skador inom friidrott. Att värma upp ordentligt ger också flera andra positiva effekter.

Uppvärmningen innebär att ett flertal processer i kroppen sätts igång, eller ökar i intensitet. Under uppvärmningen sker alltså bl.a. följande:

  • Adrenalin utsöndras från binjuremärgen, och färdas med blodet till sina målceller, där det höjer prestationsförmågan.
  • Hjärtat börjar slå snabbare, och pulsen ökar.
  • Blodets förmåga att transportera syre ökar: syret transporteras snabbare och i större volymer.
  • Mängden vätska i lederna ökar, vilket gör att friktionen i lederna minskar. Detta är av särskilt stor betydelse för friidrottare inför en träning, eftersom lederna utsätts för stora påfrestningar då. Ledvätskan transporterar också syre och näringsämnen till brosket i lederna.
  • De minsta blodkärlen, kapillärerna, expanderar.
  • Temperaturen i musklerna ökar.
  • Blodets viskositet minskar.
  • Det blir lättare för hemoglobinet i blodet att släppa ifrån sig syre.
  • Muskelfibrerna blir mer elastiska, och kontraktionen blir snabbare och kraftigare.
  • Mjölksyra försvinner från musklerna.

Det finns med andra ord många skäl till att värma upp ordentligt, både inför träning och tävling. Trots detta slarvas det ofta med uppvärmningen, och det kan ske på många olika sätt. Inom lagidrott är det ganska vanligt, framför allt före matcher, att laget värmer upp först och går igenom taktiken sedan. Men då hinner flera av de processer som satts igång i kroppen avstanna eller avta. Detta sänker i sin tur prestationsförmågan, och ökar risken för skador.

Håll dig varm!

Det kan vara så att man av olika skäl inte kan få direkt från uppvärmning till att ge sig ut på banan. Det gäller inte minst vid tävling, där man ju måste vänta på sin tur. I sådana situationer är det viktigt att hålla sig varm. Faktum är att det finns en studie där man lät försökspersonerna vila i 30 minuter mellan uppvärmningen och ett test som skulle simulera en tävling. Efter en så lång viloperiod har de flesta av de processer som satts igång i kroppen hunnit avstanna helt. Men det visade sig att de av försökspersonerna som utrustades med byxor med värmeslingor, som höll benen varma under vilan, presterade 10 % bättre.

Nu är det kanske inte att rekommendera att köpa just ett par sådana byxor, men det är ändå bra att känna till. För att vara säker på att inte skada sig bör man dock ta till fler åtgärder än bara att hålla kroppen varm.