Ta Sverige i mål – starta en förening

Historiskt sett är det inte något nytt – den organiserade idrotten har funnits i Sverige länge. Att leda eller vara med i en idrottsklubb är i det avseendet ett historiskt och samhällsbindande element i vårt land. Och ständigt uppstår behovet av nya friidrottsföreningar. Vad är då utmaningarna? Vilja, sammanhållning och framgångar är ett arbete för ett helt team. Men för att komma igång? Ja då krävs det också rätt utrustning.

Idag är att föreningsidrotten Sveriges största folkrörelse, och dessutom växer den. Föreningsidrotten har ca 3,2 miljoner medlemmar idag, och det går dessutom att skryta om hyfsat jämställda siffror. Ungefär 47% av medlemmarna är nämligen kvinnor, enligt statistik från Riksidrottsförbundet. Och medlemmarna beräknas bli fler. Dessutom dyker ständigt nya behov av friidrottsklubbar upp. Den som står inför att starta en ny klubb har en del att tänka på, inte minst det praktiska. Det gäller allt från att skaffa startutrustning, träningstillbehör och kontrollutrustning av olika slag. Det finns ett myller av sajter att förkovra sig i. På http://www.nordicsport.se – som är en ledande leverantör av friidrottsutrustning – kan man få tips och hjälp i vad man ska tänka på.  

För ett par hundra år sedan var idrotten en social förmån för akademin och militären, för att sedan under 1900-talet byggas upp till en mer social och nationell rörelse. En klassiskt milstolpe brukar anses vara när 25 idrottsorganisationer samlades och bildade Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund 1903 (sedan 1947 mer känt som Sveriges Riksidrottsförbund, RF). Medlemsantalet har stigit i rakt uppgående siffror sedan dess.

 

Organiserat eller icke-organiserat?

Idag är den största konkurrenten till föreningsidrotten den mer sporadiska träningen. Motionsspår, företagsgym och andra träningslokaler kan också ses som fullgoda alternativ. Oavsett i vilken utsträckning man tränar och hur seriös man är finns det goda fördelar med att starta en förening.

Oavsett om du tränar organiserat eller icke-organiserat så får du ut samma generella fördelar: bättre fysisk och psykisk hälsa. Du arbetar upp bättre självkänsla, kondition, motion. Det har även fördelar för hjärtat, lungorna och för kroppen i övrigt. Men i en förening tillkommer också de sociala aspekterna. När det handlar om kostråd, regelbundenhet och engagemang har föreningsidrotten många fördelar, det är sådant som kommer naturligt i umgänget. Och att ställa sig i listan på den växande idrottsföreningskulturen i Sverige har även demokratiska och sociala fördelar.

Underskatta inte de indirekta fördelarna

Att träffas och träna tillsammans har inte bara hälsofördelar. I en intervju i P4 Västerbotten får vi höra om hur en sommar-fotbollsskola för unga inte bara aktiverar ungdomar i Ersboda, utan också genom deltagandet får en introduktion i hur föreningskulturen funkar. Dessutom, menar de, blir föreningen en motvikt till den annars negativa bild man får av Ersboda i media – i föreningen stärks vi-känslan.

Sammanfattningsvis kan man säga att träning alltid ger fördelar. Men de fördelar som föreningsidrotten ger kanske också kan ses som mer långsiktiga och hållbara. Att se idrotten ur ett historiskt perspektiv kastar ett särskilt ljus på den moderna idrotten idag. Och för att komma igång med att starta en förening krävs det förstås utrustning – men det är egentligen inte svårare än så.